Kontaktujte nás
+420 604 375 303

Petice za zachování vzrostlých dubů v ul. U Vodárny v Novém Boru Arnultovice

Petice za zachování vzrostlých dubů v ul. U Vodárny v Novém Boru Arnultovice

Petice za zachování vzrostlých dubů v ul. U Vodárny v Novém Boru Arnultovice

AKTUÁLNĚ 5.12.:

VÝBORNÁ ZPRÁVA VE VĚCI PETICE za zachování vzrostlých dubů v ul. U Vodárny v Novém Boru Arnultovicích: Město Nový Bor a správa CHKO obdrželi 5.12. dopis, kde plynárenská společnost v současnosti ustupuje od záměru kácení zmíněných čtyř dubů. Dále informuje, že zpracuje studii novou, která bude počítat se zachováním zmíněných čtyř dubů. PŘESTO VÁS ŽÁDÁME, abyste navštívili jedno z podpisových míst a zanechali svůj podpis na petici, kde kromě zachování stromů požadujeme jejich PŘÍSNĚJŠÍ OCHRANU. Váš podpis a vaši pomoc potřebujeme mít černé na bílém, dokud nebude celá věc uzavřena. Vyhlášením dubů za významné či památné stromy nebo prohlášením dubů památnou alejí dojde k jejich zákonné ochraně bez ohledu na jakýkoliv další stavební záměr v jejich blízkosti. Staré duby, které potkáváte při cestě na Klíč naproti zahrádkářské kolonii v Arnultovicích, tak budou dělat nadále radost nejen nám, ale i další generaci.


Na přelomu roku 2018-2019 má dojít ke kácení vzrostlých dubů v Novém Boru v ulici U Vodárny v místní části Arnultovice naproti zahrádkářské kolonii. Důvodem zamýšleného odstranění stromů má být rekonstrukce starého plynovodu, který se nachází v těsné blízkosti těchto dubů. Stromořadí se údajně nachází v ochranném pásmu zmíněného plynárenského zařízení. Vše je v k.ú. Nový Bor – Arnultovice na pozemcích města Nový Bor. Celá lokalita se zároveň nachází na území CHKO Lužické hory. Pod správu CHKO Lužické hory tedy spadá spolurozhodování o případném kácení uvedených dubů. Z tohoto důvodu je petice adresována Správě CHKO Lužické hory i Městu Nový Bor.

Protestujeme proti kácení čtyř zdravých vzrostlých dubů v ulici U Vodárny v místní části Arnultovice v Novém Boru. Domníváme se, že není nutné tyto stromy kácet. V rámci opravy plynovodu navrhujeme využít všechny dostupné technologie šetrné ke kořenovému systému bez nutnosti odstranění vzácných stromů. Jako příklad uvádíme ražení plynovodu v zemi pod stromy nebo přeložkou tzn. vést plynovod mimo sporný úsek. Dále žádáme přísnější ochranu uvedených dubů, jejichž stáří se odhaduje na více než sto let.

Podpisová místa:

  • Rodina Šmídova, Žižkova 477, Nový Bor Arnultovice
  • Borská stavební, U Vodárny 2, Arnultovice, Nový Bor
  • U Lenky – Květiny a Dárky, B. Egermanna 582,  Nový Bor
  • Knihkupectví a papírnictví Jaroslav Rada, Liberecká 66, Nový Bor (Obchodní dům Jakub)

Termín ukončení sběru podpisů je 20.12.2018

Petiční výbor ve složení:

  • Jan Šmíd, Žižkova 477, Nový Bor Arnultovice
  • Kateřina Valdmanová, Zátiší 456, Nový Bor Arnultovice
  • Petra Balajková, Gen. Svobody 228, Novy Bor

Petiční výbor zastupuje: Jan Šmíd, nar. 12.12.1982, Žižkova 477, Nový Bor Arnultovice. Kontakt: honza@nortico.cz, tel: 604 375 303.

Petiční arch ke stažení zde. Průvodní dopis se zákresem a mapou zde